Nákupní košík je prázdný

Vrácení / reklamace a výměna zboží

1. Záruční doba Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. Za záruční list se považuje též doklad o zakoupení věci (faktura) obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, mechanickým poškozením či běžným opotřebením. Poučení o správné péči je přiloženo k dokladu o zakoupení zboží.

2. Oznámení vady Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným (též e-mailovým) oznámením doručeným prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac. dní prodávajícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající.

3. Rozpor s kupní smlouvou Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle § 616 občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Odstoupení od kupní smlouvy i veškeré reklamace oznámí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem, doporučenou zásilkou či cenným psaním). Prodávající nepřijímá nevyžádané zásilky zaslané na dobírku! Reklamace ani výměny není možné řešit na výdejním místě.

4. Výměna zboží Zákazník má nárok na výměnu zboží ve stejné hodnotě do 14ti dnů od data nákupu nebo dle další dohody. První výměnu zboží provádíme zdarma, za druhou a každou další výměnu zboží z téže objednávky je vybírán manipulační poplatek 50,- Kč (i v případě osobního vyzvednutí).

5. Reklamace zboží se nevztahuje na mechanické poškození včetně přetržení a nárazu, na nevhodné užívání včetně styku s agresivními látkami a na běžné opotřebení. Záruční lhůta 24 měsíců se vztahuje na výrobní a skryté vady výrobku nebo jeho části.